“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” QS. Al Insyirah 5