“Harta itu berkurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.” Ali bin Abi Thalib